Việc tạo tài khoản đơn giản, chỉ cần Email và mật khẩu. Các bạn có thể theo dõi đơn hàng mình đã mua, tiến hộ xử lí. Những lần mua hàng sẽ được lưu lại. Nhận được nhiều ưu đãi hơn