Các bạn xem Video và Tờ hướng dẫn chi tiết. Việc thực hiện các bé theo nguyên tắc nhất định. Video chỉ là quay để các bạn làm theo. Làm xong thương shop cho 1 đánh giá giá nha. Năn nỉ luôn ớ. Đừng Share mật khẩu cho bất kì ai nha. Bạn bỏ tiền mới có được mà

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về len chọc, tại đây.

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm các kiến thức len chọc cơ bản, cách chọc len không bị xù, hãy tìm hiểu ngay tại đây.